Najważniejsze wiadomości w temacie budowy, sposobu funkcjonowania i funkcjonalności obecnie sprzedawanych ekranów LED.

Chcąc zorganizować dużą sportową lub kulturalną imprezę albo przykładowo koncert bardzo często zaczyna się sięgać po nowoczesną technikę, zarówno jeśli chodzi o nagłośnienie, jak również o wyświetlanie obrazów. Istotną rolę od niedawna zaczęły odgrywać ekrany led, mające tak dużo zalet, że używane są obecnie w coraz większej liczbie obszarów naszego życia.