Wszyscy zwracają dzisiaj uwagę na to jak przechowywane są dane osobowe

Prowadzenie sklepu w sieci to również szansa na powrót na rynek pracy dla mam, lub osób, które mogą wykonywać jedynie pracę zdalną. Dla wielu osób, własna działalność to ogromna szansa na realizację marzeń o własnym biznesie. Przez to również tak niesamowicie doglądamy własnych papierów, a co więcej, wciąż przeglądamy, jak będą ochraniane nasze informacje, gdy przekażemy je innym, czyli instytucjom, przedsiębiorstwom, oraz organizatorom jakichś zabaw.

Internet

Autor: EyeonEarth
Źródło: http://www.flickr.com

Prowadzenie sklepu w sieci to również szansa na powrót na rynek pracy dla mam, lub osób, które mogą wykonywać jedynie pracę zdalną. Dla wielu osób, własna działalność to ogromna szansa na realizację marzeń o własnym biznesie. Przez to również tak niesamowicie doglądamy własnych papierów, a co więcej, wciąż przeglądamy, jak będą ochraniane nasze informacje, gdy przekażemy je innym, czyli instytucjom, przedsiębiorstwom, oraz organizatorom jakichś zabaw.

Regulamin strony WWW nie tylko definiuje sposób i charakter działalności realizowanej w danym miejscu, lecz również, a może przede wszystkim wyznacza prawa i obowiązki wszystkich stron zawieranych transakcji a także przebieg. Regulamin strony WWW tak naprawdę jest pisemną formą umowy, na podstawie której obie strony deklarują postępować podczas transakcji i po jej zakończeniu (kompleksowy artykuł na temat regulaminu strony i portalu). Dobry regulamin sklepu będzie także jak wizytówka.

Ma wzbudzić zaufanie, pokazać uczciwe intencje zarządzającego sklepem oraz zapewnić jego profesjonalne podejście. Wspomniana powyżej Ustawa usługach świadczonych drogą elektroniczną ma w swoich zapisach przedstawione tematy, które muszą lub powinny być zawarte w regulaminie strony WWW. Będą to wymogi formalne i dla bezpieczeństwa dokonywanych później zakupów warto mieć je na uwadze, czyli umieścić w Regulaminie stosowne paragrafy.

Napisanie dobrego regulaminu wcale do prostych nie należy, bowiem czasami po pewnym czasie wychodzi, że może zabraknąć pewnych punktów albo są one na tyle nieprecyzyjne, że generują możliwość nadużyć po obu stronach. Może się zdarzyć, że mimo najszczerszych chęci regulamin będzie zawierał tzw niedozwolone klauzule, czyli punkty niezgodne z obowiązującym prawem. Wówczas najlepszym wyjściem jest w miarę szybko dokonać odpowiednich korekt, aby później podobne sytuacje nie miały miejsca.

Mogliśmy się w ostatnim czasie wielokrotnie przekonać, jakie są następstwa wycieku wrażliwych danych z baz dużych firm. Miało to niedobry wpływ zarówno na ich wizerunek, jak również wiązało się z karami finansowymi. W Polsce kary za błędy czy niedopatrzenia mogą być znaczne.

Najsurowsze to 200 tysięcy złotych, a nawet pozbawienie wolności do lat 2. Wyznaczone osoby do obsługi informacji dotyczących identyfikacji osoby fizycznej zmuszone są do tajemnicy służbowej. Administratorem danych osobowych może być każdy pracownik firmy, który nabędzie uprawnienia do opieki danymi na stronie od właściciela sklepu.